Hans Slotboom werkt sinds 2020 via Syntraal als technisch manager in de dijkversterking. “Er een tekort aan technici, dus er is genoeg vraag naar mijn ervaring en kennis.”

Ik ben al sinds eind 1993 actief in de civiele infra sector. Eerst was dat aan de kant van de aannemer, daarna aan de kant van provincie en gemeente en nu werk ik veel voor waterschappen. Alles bij elkaar heb ik best wat ervaring in de dijkenbouw. In 2013 ben ik naar de Kamer van Koophandel gegaan en sinds 2014 ben ik omgedoopt tot freelancer.

Mijn kracht is de technische kant van dijkversterkingen. Ik werk veelal in de rol van technisch manager. Dijkversterkingen doorlopen in de voorbereiding een aantal fasen. Een belangrijke is de  verkenningsfase waarbij je de veiligheidsopgave bepaalt: in hoeverre zijn de dijken te laag of te weinig stabiel. Je kijkt ook naar de landschappelijke inpassing. Je leert de locatie en de ondergrond goed kennen en zoekt oplossingen voor uitdagingen zoals huizen, bomen en kabels en leidingen.

Samen met je naaste collega’s doorloop je daarna nog een aantal fasen, waarbij je in nauw contact met de omgeving steeds verder inzoomt op de beste oplossingen in het ontwerp. Dit leg je vast in een reeks producten, zoals de Nota Kansrijke Oplossingen, het Voorkeursalternatief en het Projectplan Waterwet. Uiteindelijk kom je dan, voor mij  persoonlijk, toch bij het leukste deel: de realisatie.

“Ik hoop de samenwerking in de toekomst bij veel andere klanten nog lang voort te kunnen zetten.”

Ik leerde Martijn ter Avest en Jeroen Mooij van Syntraal kennen toen we binnen ‘Waterbond’ bij het Hoogheemraadschap aan het acquireren waren. Ik kende Tauw al van mijn tijd bij Rijkswaterstaat. De band met Tauw zorgt -van mijn kant- voor meer respect voor Syntraal en de meerwaarde die ze bieden. Het klikte direct tussen ons en ik waardeer de steun en coaching die ik ontvang, zowel zakelijk als privé. Dus toen de opdracht in Houten afliep heb ik Martijn en Jeroen gevraagd om mee te helpen bij de zoektocht naar iets nieuws. En zo kwamen we samen weer in Utrecht terecht.

Momenteel ben ik via Syntraal tijdelijk werkzaam voor het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden als technisch manager voor de dijkversterkingen langs de Lek. Dit vind ik een geweldig mooie opdracht door de samenwerking binnen het team en de resultaten die we daar realiseren.

Sinds november vorig jaar werk ik ook via Syntraal voor de gemeente Utrecht aan de wal- en kluismuren in het centrum van de stad. Ze zijn beeldbepalend voor Utrecht maar eeuwenoud. Vaak zien ze er aan de oppervlakte goed uit, maar de funderingen dateren nog uit de zestiende eeuw en moeten hoognodig versterkt worden. Dit wordt een langdurig en complex project waar nog decennia lang aan gewerkt gaat worden.