Zwembad De Veldkamp in Wezep wordt verwarmd met restwarmte van de fabriek van aardappel-producent CêlaVíta. Syntraal (en dochter Amfius BV) en Sportfondsen Nederland investeerden gezamenlijk €350.000,00 in het project. Gemeente Oldebroek staat garant voor 50% van de totale investering.

Aan de rand van Wezep loost CêlaVíta dagelijks gezuiverd afvalwater met een temperatuur van ruim 30 graden op het riool. In 2016 renoveerde gemeente Oldebroek verschillende onderdelen van het zwembad. Daarnaast waren de gemeente en CêlaVíta in 2015 al bezig met de voorbereiding van een afkoppelproject (afvoer van regenwater afkoppelen van vuilwaterriolering). Hierbij kwam de grote hoeveelheid warm afvalwater van CêlaVíta in beeld. En zo ontstond een natuurlijk moment om te onderzoeken of het zwembad verwarmd kan worden met restwarmte van CêlaVíta. Dat onderzoek is door Syntraal uitgevoerd, waarbij zij de volledige dimensionering heeft uitgewerkt.

De resultaten waren erg positief, de haalbaarheidsstudie liet zien dat het relatief eenvoudig is om de restwarmte van de fabriek te winnen en het zwembad ermee te verwarmen. Het zwembad bespaart 230.000 m3 gas voor verwarming en stoot daarmee 410 ton minder CO2 uit. De terugverdientijd van de investering bedraagt ongeveer 10 jaar, waardoor het financieel ook aantrekkelijk is. Het is een duurzame vorm van energie, het draagt bij aan de transitie naar een gasloze maatschappij.

Door zwembad De Veldkamp te verwarmen met restwarmte van CêlaVíta geven betrokken partijen concreet invulling aan duurzaamheid op lokaal niveau. Zowel CêlaVíta als Sportfondsen Nederland duurzaamheid vinden het belangrijk iets te kunnen doen voor de lokale gemeenschap. Syntraal vindt het belangrijk om lokale energievragen zoveel mogelijk lokaal op te lossen. Een mooi voorbeeld van hoe partijen elkaar hebben gevonden en samen enthousiast werken aan een nieuwe vorm van energie.